Monografie

  1. Marketing w rozwoju regionu, praca zbiorowa pod redakcją J. Karwowskiego, Ocena aktywności władz lokalnych przez przedsiębiorstwa województwa zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, Monografia recenzowana ISBN 83-7241-235-9.
  2. Samorząd terytorialny w kształtowaniu warunków rozwoju przedsiębiorczości, praca zbiorowa pod redakcją J. Karwowskiego, Relacje między samorządem terytorialnym i podmiotami rynku regionalnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003. ISBN 83-7241-279-0
  3. Wpływ dochodu na postawy klientów wobec punktowych programów lojalnościowych, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii US, Szczecin 2005, ISBN 83-917487-6-6
  4. Podwyższanie atrakcyjności klienta jako narzędzie optymalizacji portfela klientów firmy, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała - Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
  5. Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, red. E. Rudawska, J. Perenc, Szczecin 2010
  6. Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, red. E. Rudawska, J. Perenc, Szczecin 2010
  7. Kreowanie lojalnych zachowań klientów, w: Zachowania klientów, red. G. Rosa, J. Perenc, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011
  8. Customers Relationships - marketing resource determining banks’ value, ed: Rudi Kaufamnn, in: International Consumer Behavior: A Mosaic of Eclective Perspectives- Handbook on International Consumer Behavior, ed. Rudi Kaufamnn,Access, UK 2010
  9. Social conscience of financialinstitutions as a solution for retaining relationshipswith customers in the face of the global crisis, in: Transformation of economic and social relationsin post-crisis period: the young scientists' approach, Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russia 201. (Russian codes UDK 330.341.42 and BBK 65.20 T65) lub The Economicy of Region 2011, no 3, vol.27
  10. Socially responsible marketing in creating value forcustomers, in. Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe, ed. S.Renko, B. Knezevic, International Business and Management,vol. 29, Emerald Group Publishing Limited, 01.10.2013