Prowadzę zajęcia z podstaw marketingu, zarządzania marketingowego, zarządzania relacjami z klientem, narzędzi kształtowania relacji z klientami (program merytoryczny do dwóch ostatnich przedmiotów został przeze mnie opracowany i wprowadzony na Uniwersytecie Szczecińskim), marketingu w handlu i usługach oraz seminaria magisterskie i doktorskie. Wykładam przedmiot Marketing, Marketing Planning i Services Marketing w języku angielskim na międzynarodowym potoku studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w ramach programu Erasmus. Prowadzę również zajęcia z marketingu na studiach podyplomowych oraz Master of Business Administration.